Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Xác định thêm một nơi thờ Phạm Tu ở Thái Bình


Thôn Hoành Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tình Thái Bình

Đường Phạm Tu ở Đà NẵngTheo HPVN

Lễ khánh thành tượng thờ Phạm Tu tại Huế
Ảnh Thanh Tùng HPVN

Đặt tên đường Phạm Tu ở Huế

Theo HPVN

Lễ yên vị ban thờ Đô Hồ Đại vương Phạm Tu ở đình thờ mới tôn tạo


Ảnh HPVN

Lễ thượng lương gian đại đình Công trình tu bổ, tôn tạo Đình Ngoại
Ảnh HPVN

Lễ động thổ công trình tu bổ tôn tạo Đình NgoạiẢnh HPVN