Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Các ban thờ trong đìnhNon bộ ở Đình Ngoại (trước khi tu tạo)Hồ NgọcĐàn thờ Thần Nông (trước khi tu tạo)


Nhà bia ở Đình Ngoại (trước khi tu tạo)Sân Đình Ngoại (trước khi tu tạo)


Cổng Đình Ngoại (trước khi tu tạo)


Cây ở Đình Ngoại (trước khi tu tạo)